<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Foredrag og generalforsamling 2020

Skrevet torsdag d. 23. januar 2020

Foredrag og Generalforsamling i Hjerteforeningen Jammerbugt

Mandag den 2. marts 2020 kl. 19.00      

Mølleparkcenteret, Elmevej 1, 9460 Brovst

Livet med et nyt hjerte –

Foredrag med Ivan Harder Sørensen, hjertetransplanteret

Ivan er en yderst spændende og dynamisk person, som I kan glæde jer til at møde.

Ivan vil bl.a. fortælle om sin store erfaring fra hospitalsverdenen, hvordan det er at leve med en hjertefejl og reaktionerne før og efter et nyt hjerte var en realitet.

Generalforsamling 2020

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Bestyrelsen fremlægger regnskab (til orientering) v/ kasserer Bente Hyldig
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg til bestyrelse:

På valg er:

Bente Hyldig (Modtager genvalg)

Lars Bo Christensen (Ønsker ikke genvalg)

Stinne Brogaard (Ønsker ikke genvalg)

Lis Pedersen, Jette Carlsen, Egon Møller Pedersen og Lene Rasmussen fortsætter i bestyrelsen.

  1. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
  2. Eventuelt

Hjerteforeningen er vært ved en kop kaffe og en bolle.